25. 08. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Moniky, spomienka.

St – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka.

Ne – 22. nedeľa v období cez rok.

 

Dnes je v našej farnosti výročná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole od 14:00 do 15:00 hod., kedy sa pomodlíme Ruženec k Božiemu milosrdenstvu a bude ukončenie poklony. Nájdime si čas a príďme pokľaknúť pred Sviatostného Spasiteľa.

Vo štvrtok 29. augusta 2019 bude Celoslovenská púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov. Bližší program nájdete na farskej nástenke. Z našej farnosti pôjde autobus o 11:00 hod. z námestia v Zliechove a zastaví sa aj v Kopci.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Milly, bývajúci v Demjate a Simona Gajdošová, bývajúca v Zliechove. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.

Aj v školskom roku 2019/2020 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Môžete ho objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53. (na stolíku sú k tomu plagátiky)

Sväté omše:

Po    Nebude

Ut    Nebude

St     17:00 + Mária Fuková a rodičia Mária a Václav Múčka

Št     Nebude

Pia   17:00 + Alojz Modlitba a rodičia

So    Nebude

Ne    10:30 Z Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.