Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ut – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka.

Pia – Prvý piatok v mesiaci.

Ne – 22. nedeľa v období cez rok.

         Dnes je v našej farnosti výročná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená vo farskom kostole od 14:00 do 15:00 hod., kedy bude ukončenie poklony. Nájdime si čas a príďme pokľaknúť pred Sviatostného Spasiteľa.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci september. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami. Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 8:30 v Z a následne v KR.

Na budúcu nedeľu pozývam žiakov a študentov na sv. omšu, kde budeme prosiť o Dary Ducha Svätého do ďalšieho školského roku.

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut     18:30+ Augustín Hrvol

St     18:30 Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe    (J.Š.)

Št     18:30 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 Za zdravie a B. pomoc pri operácii a za uzdravenie r. Roháčovej

So    18:00 KR + Bohuslav Pružinec

Ne    8:30 + Jozef Filípek a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.