Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Pia X, pápeža, spomienka.

Ut – Panny Márie Kráľovnej, spomienka.

Št – Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok.

Ne – 21. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omši bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 296,90 €, ku odpustkom na kvety ste obetovali 56,51 € (26,- € individuálne dary ženám, čo sa starajú o kvety a v pokladničke bolo 30,51 €) a z krstov obetovali na kostol 130,- €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu bude poobede farská poklona. Bližší čas oznámim budúcu nedeľu.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut       8:00Na úmysel darcu

St     18:30 + Alžbeta a Alexander Pišša a syn Štefan

Št     8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 + Emília a Stanislav Adamec

So    18:00 Kopec + Katarína a Valentín Hrvol a syn Anton

Ne    8:30 Gápelská

10:30 KR Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.