Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

 

Št – Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Pia – Sv. Pia X, pápeža, spomienka.

So – Panny Márie Kráľovnej, spomienka..

Ne – 21. nedeľa v cezročnom období.

 

Dnes sú vo farnosti „Zliechovské odpustky“, za obvyklých podmienok – sv. spoveď (môže byť aj na prvý piatok), sv. prijímanie a modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca môžeme získať plnomocné odpustky. Po sv. omši je Zbierka na opravu farského kostola. Z krstov obetovali na kostol 100,- €. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Od toho týždňa môžete nájsť informácie aj na farskej stránke www.zliechov.nrb.sk. Tam nájdete aj farské oznamy.

 

Sväté omše:

Po      8:00

Ut     18:30

St     18:30 + Rudolf Kuliaček

Št     18:30 KR

Pia      8:00 + Božena a Vendelín Toráň

So    18:00 KR Za veriacich

Ne      8:30 + Alžbeta a Ondrej Múčka, deti a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec Za zdravie a Božiu pomoc

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.