Nedeľa božieho milosrdenstva

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Zvestovanie Pána, slávnosť.

St – Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka.

Ne – 3. veľkonočná nedeľa.

 

Minulú nedeľu po svätých omšiach bola veľkonočná ofera. Spolu ste obetovali 172,40 €. Zbierka pri Božom hrobe bola 91,50 €, ktorú som odoslal na Biskupstvo Nitra tento týždeň. Krížová ofera bola 165,60 €, v pokladničke pod chórusom bolo na kvety 69,73 € a individuálne dary boli 38,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Prešli sme na letný čas, sv. omše počas týždňa, ak nebude ohlásené inak, budú bývať večer 18:30 hod., v sobotu na filiálkach o 18:00 hod.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu, sv. omša večer v KR nebude.

 

Sväté omše:

Po    8:00  Za veriacich

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + Pavol Vaniak

Št     18:30 KR Nebude

Pia   18:30 + Florián Dodek

So    18:00 KR + Anna a Ondrej Štúrik

Ne      8:30 + Anna a Ľudovít Galbavý a + z rodiny Galbavej a Pagáčovej

10:00 Kopec Poďakovanie za 80 rokov života a za zdravie a B. pomoc

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.