Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Zjavenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok.

Ne – Krst Krista Pána, sviatok.

 

Počas vianočných sviatkov ste obetovali: vianočná ofera bola 112,19 €, koledníci vykoledovali 525,- €  a bohuznáma rodina obetovala 50,- € na kostol. Pán Boh odplať vašu štedrosť.

Kto by chcel požehnať svoj nový (prerobený) príbytok kňazom, nech  ma osloví a dohodneme si presný termín. Je potrebná však, aby bola celá rodina doma, ktorá býva v dome či byte.

Vo štvrtok máme kňazskú rekolekciu, sv. omša večer v KR nebude. 

Sv. omše v stredu na Troch kráľov budú ako v nedeľu Zliechov 8:30, KR o 10:00 hod., Kopec v utorok večer s platnosťou na sviatok o 17:00 hod. Pri sv. omšiach požehnám trojkráľovú vodu.

Dnes bude o 15.00 hod. vo farskom kostole Vianočný koncert Speváckeho zboru z Košece. Srdečne vás drahí bratia a sestry pozývam.

Farnosť Horné Vestenice pozýva na vianočný muzikál o narodení Ježiša, ktorý bude v Nitrici v kostole sv. Michala v sobotu 9. januára. Začiatok je o 16:00h., vstupné je dobrovoľné

 

Sväté omše:

Po      8:00 + Emília a Jaromír Horečný

Ut     17:00 Kopec Za veriacich

St       8:30 + Antónia a Milan Kuliaček a rodičia z oboch strán

10:00 KR + Eva a Ondrej Hajaš a deti

Št     16:00 KR Nebude

Pia    16:00 Na úmysel darcu

So    17:00 KR Za veriacich

Ne      8:30 + Anna a Ján Ševčík a deti

10:00 Kopec Na úmysel darcu

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.