Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka.

Št – Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ne – 3. adventná nedeľa – Gaudete.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Jesenná zbierka na charitu.  Spolu ste obetovali 48,55 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Kto si objednalnástenné alebo stolové kalendáre zo SSV, môže si ich zakúpiť po sv. omši v sakristii.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola.

Budúci týždeň sú Zimné kántrové dni (stredu, piatok a sobotu). Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

(V Kopci budem spovedať v sobotu od 18.00 hod. a potom bude sv. omša)

 

Sväté omše:

 

Po      8:00 Za zdravie a Božie vedenie pre firmu

Ut       8:00 Na úmysel darcu

St     16:00 + Augustín Hrvol a rodičia z oboch strán

Št       8:00 KR Za veriacich

Pia   16:00 + Peter Murdza – kňaz a Anna Ševčíková

So    18:00 Kopec + Mária Ondrejátová – 1. výročie

Ne    8:30 + Mária Kuliačková, synovia Jozef a Rudolf a st. rod. z ob.st.

10:00 KR + Terézia a Vendelín Zliechovec a dcéry Mária a Jozefína

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.