Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Mikuláša, biskupa, ľubovoľná spomienka.

St – Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok.

Ne – 3. adventná nedeľa – Gaudete.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Jesenná zbierka na charitu.  Spolu ste obetovali 50,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Dnes o 16:00 hod. bude pravidelný koncert v kostole v Čičmanoch.

Kto si objednalnástenné alebo stolové kalendáre zo SSV, môže si ich zakúpiť po sv. omši v sakristii.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola.

Budúci týždeň sú Zimné kántrové dni (stredu, piatok a sobotu). Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Budúcu nedeľu je spoločná sv. spoveď v Zliechove od 15:00 hod. do 15:45 hod. Prosím, aby ste využili možnosť, keď tu bude viac kňazov.

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut     16:00Na úmysel darcu

St     17:00 Kopec Za veriacich

Št     8:00 KR + z rodiny Človiečkovej

16:00+ Katarína a Ondrej Šiplák a deti

Pia     8:00 Na úmysel darcu

So    17:00 KR Za veriacich

Ne    8:30 + Mária a Vendelín Kašiar

10:00 Kopec + Edita a František Nosek

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.