11. 08. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka.

Št – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok.

Ne – 20. nedeľa v období cez rok.

 

Dnes sú vo farnosti „Zliechovské odpustky“, za obvyklých podmienok – sv. spoveď (môže byť aj na prvý piatok), sv. prijímanie a modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca môžeme získať plnomocné odpustky.

Po sv. omši je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujem pani organistke z Ilavy za doprevádzanie počas liturgie odpustkovej slávnosti.

Sväté omše:

Po     8:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 + Rudolf Kuliaček st.

St     18:00 Kopec + Apolónia a Adam Rexa a rodičov z oboch strán

Št     8:00 KR Za veriacich

18:30 + Ján Žáčik

Pia  18:30 + Pavol Pružinec ml.

So    18:00 KR + Jozefína Marčeková

Ne   8:30 + Ján Toráň

10:00 Kopec Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.