Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok patróna našej farnosti.

Ut – Sv. Kláry, panny, spomienka.

Pia – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka.

So – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok.

Ne – 20. nedeľa v cezročnom období – „Zliechovské odpustky“.

 

V sobotu máme prikázaný sviatok Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu a to: v Zliechove o 8:30 hod., v KR o 10:00 hod. a v Kopci večer o 19:00 hod. Viaže nás účasť na sv. omši. Pripomínam, že ten kto nebude na sv. omši v sobotu, nemôže pristúpiť ku sv. prijímaniu v nedeľu na odpustky.

Na budúcu nedeľu slávime vo farnosti „Zliechovské odpustky“, za obvyklých podmienok – sv. spoveď (môže byť aj na prvý piatok), sv. prijímanie a modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca môžeme získať plnomocné odpustky. V nedeľu bude sv. omše na odpustky len jedna a to o 10:30 hod. Po sv. omši bude Zbierka na opravu farského kostola.

Sviatosť manželstva chcú v Beluši prijať Kamil Prekop, syn Jána a Jarmily r. Češkovej, bývajúci v Beluši – Hloži a Veronika Karasová, dcéra Stanislava  a Viery r. Velikej, bývajúca v Kopci. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke nech to oznámi na farskom úrade.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Za veriacich

Ut     18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii

St     18:30 + Gabriela a Adam Vicen, dcéra Antónia a vnuk Vladko

Št     18:30 KR Za veriacich

Pia    18:30 + Mária a Pavol Pejko, syn Pavol, zať Ján a rodičia z oboch strán

So      8:30 + Mária a Štefan Vaniak, dcéra Emília a syn Pavol

         10:00 KR + Anna Štúriková

19:00 Kopec + Adam Rexa

Ne    10:30 Za veriacich – odpustková

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.