Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Premenenie Pána, sviatok.

St – Sv. Dominika, kňaza, spomienka.

Št – Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patr. Európy, sviatok.

Pia – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok.

So – Sv. Kláry, panny, spomienka.

Ne – 19. nedeľa v období cez rok – „Zliechovské odpustky“.

 

Na budúcu nedeľu slávime vo farnosti „Zliechovské odpustky“, za obvyklých podmienok – sv. spoveď (môže byť aj na prvý piatok), sv. prijímanie a modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca môžeme získať plnomocné odpustky. V nedeľu bude sv. omše na odpustky len jedna a to o 10:30 hod. Po sv. omši bude Zbierka na opravu farského kostola. Pri svätej omši nás bude doprevádzať Chrámový spevokol z Košece.

Kto by chcel prispieť na kvety, môže tak spraviť do pokladničky pod chórusom alebo ženám, čo sa starajú o výzdobu.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut      8:00 Na úmysel darcu

St     18:30 + Jozefína Toráňová

Št       8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 + Apolónia a Štefan Uriča, súrodenci a rodičov z oboch strán

So    17:00 Kopec + Jozefína a Ladislav Urbánek a rodičia z oboch strán

18:00 KR Na úmysel darcu

Ne    10:30 Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.