Premenenie pána

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Dominika, kňaza, spomienka.

St – Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, patr. Európy, sviatok.

Št – Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok.

Pia – Sv. Kláry, panny, spomienka.

Ne – 19. nedeľa v období cez rok – „Zliechovské odpustky“.

 

Na budúcu nedeľu slávime vo farnosti „Zliechovské odpustky“, za obvyklých podmienok – sv. spoveď (môže byť aj na prvý piatok), sv. prijímanie a modlitba Otče náš, Verím v Boha a na úmysel Sv. Otca môžeme získať plnomocné odpustky. V nedeľu bude sv. omše na odpustky len jedna a to o 10:30 hod. Po sv. omši bude Zbierka na opravu farského kostola. Pri svätej omši nás bude doprevádzať Chrámový spevokol z Košece.

 

Sväté omše:

Po      8:00 + Alžbeta a Štefan Dubnička

Ut     18:30 KRNa úmysel darcu

St     18:30 Na úmysel ordinára

Št     18:30 Z + Antónia Danielová, syn Vladimír a rodičia

Pia   18:30 + Mária a Pavol Pejko a syn Pavol

So    16:30 Kopec + Jozefína a Ladislav Urbánek a rodičia z oboch strán

18:00 KR + Jozefína a Jozef Štúrik

Ne    10:30 Za veriacich

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.