Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

 

Ut – Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka.

Št – Premenenie Pána, sviatok.

So – Sv. Dominika, kňaza, spomienka..

Ne – 19. nedeľa v cezročnom období.

 

Dnes je „Porciunkuly“  – sú to úplne odpustky, ktoré sa viažu na farský kostol, ktoré môžeme získať za obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na Úmysel Sv. Otca. Tiež je potrebná návšteva farského kostola, modlitba Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha).

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci august. Sv. spoveď bude podľa možností pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch tento mesiac nebudem.

Zliechovské odpustky“ budú až v nedeľu 16. augusta 2015.

 

Sväté omše:

Po    17:00 Na úmysel kňaza

Ut     17:00 Na úmysel kňaza

St     17:00 + rodinu Petruškovú, Vladislav a za zdravie a Božiu pomoc

Št     17:00  + Danka a Jozef Pagáč

Pia    17:00 + Apolónia a Štefan Uriča, rodičia a súrodenci z oboch strán

So    18:00 Košecké Rovné + Jozefína Mária Marčeková

Ne      8:30 + Emília a Ondrej Vacho, Oľga a Ján Drobec

10:00 Kopec + Jozefína a Ladislav Urbánek a rodičov z oboch strán

 

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.