28. 07. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Marty, spomienka.

St – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienky.

Št – Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Pia – Porciunkuly

Ne – 18. nedeľa v období cez rok.

 

V piatok je „Porciunkuly“  – sú to úplne odpustky, ktoré sa viažu na farský kostol, ktoré môžeme získať za obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na Úmysel Sv. Otca. Tiež je potrebná návšteva farského kostola, modlitba Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci august. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem v Zliechove v piatok od 9.00 hod.

Zliechovské odpustky“ budú v nedeľu 11. augusta 2019.

 

Sväté omše:

Po    18:30 + Ján Žáčik

Ut      8:00 Na úmysel darcu

St     18:30 + Oľga a Jozef Hajaš

Št     18:30 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 + Alžbeta a Ondrej Múčka, deti a rodičia z oboch strán

So    18:00 KR Na úmysel darcu

Ne      8:30 + Jozef Voznický a rodičia z oboch strán

10:00 Kopec + Jozefína a Ladislav Urbánek a rodičov z oboch strán

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.