Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienky.

St – Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Porciunkuly

So – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka.

Ne – 18. nedeľa v období cez rok.

 

Vo štvrtok je „Porciunkuly“  – sú to úplne odpustky, ktoré sa viažu na farský kostol, ktoré môžeme získať za obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na Úmysel Sv. Otca. Tiež je potrebná návšteva farského kostola, modlitba Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha).

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci august. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem v Zliechove v piatok od 8.30 hod.

Zliechovské odpustky“ budú v nedeľu 12. augusta 2018.

 

Sväté omše:

Po    18:30 + Emília Nikmonová

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 Košecké Rovné

Št     18:30 Z Za dobrodincov nášho farského kostola

Pia   18:30 Na úmysel ordinára

So    18:00 Košecké Rovné Za veriacich

Ne      8:30 + Mária Jankovičová a Jozefína Vicenová

10:00 Kopec + Justína a Jozef Šlesár, Milan Šiška a Anton Gajdoš

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.