Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienky.

Ut – Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

St – Porciunkuly

Pia – Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka.

Ne – Premenenie Pána, sviatok (18. nedeľa v období cez rok).

 

V stredu je „Porciunkuly“  – sú to úplne odpustky, ktoré sa viažu na farský kostol, ktoré môžeme získať za obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na Úmysel Sv. Otca. Tiež je potrebná návšteva farského kostola, modlitba Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha).

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci august. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem v Zliechove v piatok od 8.30 hod.

Zliechovské odpustky“ budú až v nedeľu 13. augusta 2017.

 

Sväté omše:

Po      8:00 + František Procházka – kňaz

Ut     18:30 Za dobrodincov pri oprave kostola

St     18:30 + Jozefína Vicenová a Mária Jankovičová

Št     18:30 KR Za veriacich

Pia   18:30 + Katarína a Ondrej Šiplák a deti

So    18:00 KR + Jozefína Mária Marčeková

Ne    8:30 + Antónia a Štefan Šiplák a dcéry Ľudmila a Božena

10:00 Kopec + Adam Rexa

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.