Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

 

Po – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka.

St – Sv. Marty, spomienka.

Pia – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka.

So – Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka..

Ne – 18. nedeľa v cezročnom období.

 

Chcem sa pekne poďakovať všetkým, ktorí ste podporili miništrantské tábory modlitbami, ale aj prineseným nejakých dobrôt do školy v prírode .

Budúcu nedeľu je „Porciunkuly“  – sú to úplne odpustky, ktoré sa viažu na farský kostol, ktoré môžeme získať za obvyklých podmienok – sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na Úmysel Sv. Otca. Tiež je potrebná návšteva farského kostola, modlitba Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha).

 

Sväté omše:

Po    18:30 + Mária a Pavol Galbo, Pavlína a Vendelín Hrvol

Ut     18:30 Na úmysel ordinára

St     18:30 + Anna a Štefan Nikmon a syn kňaz Jaroslav

Št       8:00 KR + Anna Štúriková

Pia    17:00 + Antónia a Šimon Hrvol a syn Pavol

So    18:00 Kopec Nebude

Ne    10:30 Poďakovanie za 80 rokov života

 

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.