21. 07. 2019

 

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Márie Magdalény, sviatok

Ut – Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

Št – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok.

Pia – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka.

So – Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka.

Ne – 17. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Na Butkove bude 29. augusta 2019 sv. omša. Záujemcovia sa môžete prihlásiť do 31. júla 2019 u p. Viery Múčkovej.

 

Sväté omše:

Po      6:30 Za veriacich

Ut      9:00 + Emília a Emil Bielik, syn Jozef a zať Jaroslav

St     Nebude

Št     Nebude

Pia   16:00 + Mária a Vendelín Hrvol, syn Vendelín, zať Milan a rod. z ob. st.

So    Nebude

Ne    11:00 Z + Viera a Vendelín Ondrejec

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.