Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Sv. Márie Magdalény, spomienka.

Št – Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok.

So – Sv. Jakuba, apoštola, sviatok.

Ne – 17. nedeľa v cezročnom období.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola.  Spolu ste obetovali 149,20 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Mladým dávam do pozornosti Festival mladých v Medžugorji v dňoch od 30.07. do 07.08.2015. Bližšie informácie nájdete na farskej nástenke alebo u mňa.

Na budúci víkend je Púť v Lednických Rovniach. Bližšie informácie nájdete na farskej nástenke.

V našej farnosti prebieha ešte aj tento týždeň miništrantský tábor. Môžete ich podporiť modlitbami, ale aj prineseným nejakých dobrôt do školy v prírode.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Za veriacich

Ut     18:30 + Antónia a Milan Šebík

St     18:30 + Alojz Anton Čapkovič – kňaz

Št     18:30 KR Na úmysel kňaza

Pia    18:30 + Anton Vaniak

So    18:00 KR + Alžbeta a Vendelín Híreš a Ľuboslava Vachová

Ne      8:30  + Viera a Vendelín Ondrejec

10:00 Kopec + Ľudmila a Stanislav Turza

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.