14. 07. 2019

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ut – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka.

St – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy.

Ne – 16. nedeľa v období cez rok.

 

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na Hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019. V nedeľu 21. júla 2019 pri slávnostnej sv. omši nitriansky biskup Mons. Viliam Judák požehná nový pútnický dom, ktorý sa podarilo vybudovať v uplynulom roku, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie. Všetci ste na Skalke vítaní!

Sväté omše:

Po      8:00 + Rudolf Kuliaček st.

Ut    18:30 + Pavol Pružinec ml.

St     18:30 + Ján Toráň  

Št       8:00 KR + Alojz Anton Čapkovič – kňaz

Pia   18:30 + Ján Žáčik

So    18:00 KR Za veriacich

Ne      8:30 + Stanislav Ondrejec a rodičov z oboch strán

10:00 Kopec + Jaroslav Janák

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.