Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy.

So– Sv. Márie Magdalény, sviatok.

Ne – 16. nedeľa v období cez rok.

 

Od dnes do 22.júla 2017 sa vo farnosti Valaská Belá koná Duchovnú obnovu za vnútorné uzdravenie a oslobodenie,. Bližšie informácie nájdete na farskej nástenke.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

Od budúceho týždňa začíname opravovať vonkajšiu fasádu farského kostola. Z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu „Obnovme si svoj dom“ v podprograme obnova kultúrnych pamiatok, sme dostali dotáciu 16.000,-€ a zvyšných 9.000,-€ musíme niekde zohnať. Kto by mi vedel s týmto pomôcť prosím oslovte ma, zohnať materiál alebo sponzorov.

 

Sväté omše:

Po    18:30 Na úmysel kňaza

Ut     18:30 Na úmysel kňaza

St     18:30 + Mária Sláviková – 1. výročie

Št     18:30 Na úmysel kňaza

Pia   18:30 + Antónia Šebíková

So    18:00 KR Nebude

Ne    10:30 Z + Viera a Vendelín Ondrejec

Ne 06.08 Kopec 10:00 + Adam Rexa

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.