12. 07. 2020

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

St – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Št – Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka.

Pia – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sviatok hl.patr.diecézy.

Ne – 16. nedeľa v období cez rok

 

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh odplať.

 

Sväté omše:

Po    8:00 Na úmysel darcu

Ut    17:00 + Stanislav Ondrejec

St      9:00 Na úmysel kňaza

Št     15:00 + Vincent Martoš – pohreb bez sv.omše

Pia   18:30 + Pavol Pružinec

So    18:00 KR + Antónia Krchňová a rodičia

Ne    8:30 + Alžbeta a Ondrej Múčka, deti a rodičia z oboch strán

10:00 Kopec Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.