30. 06. 2019

Farské oznamy

13. nedeľa v období cez rok

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Návšteva Panny Márie, sviatok.

St – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok.

Pia – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Ne – 14. nedeľa v období cez rok.

 

Pred dvoma týždňami  po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci júl. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem vo štvrtok od 8:30 hod. v Zliechove.

V piatok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude svätá omša len v Zliechove o 8.30 hod. V KR bude sv. omša vo štvrtok  o 17.00 hod. a v Kopci o 18:00 hod. V prípade priaznivého počasia bude sv.omša v piatok aj na Strážove o 14.00 hod.

Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli ku dôstojnému priebehu sviatosti birmovania v našej farnosti.

(Z) Teraz sa poďakujeme Pánu Bohu  za uplynulý školský rok.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + Milan Ševčík

Št     17:00 KR Na úmysel darcu

18:00 Kopec + Apolónia a Cyril Gombár a bratov Matúša a Zdena

Pia     8:30 Z + Petronela Ševčíková – 1. výročie

So    18:00 KR Za veriacich

Ne      8:30 + Pavol Pišša – 1. výročie

10:00 Kopec + Ľudmila a Stanislav Turza, súrodenci a rodičia z ob. str.

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.