01. 07. 2018

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Návšteva Panny Márie, sviatok.

Ut – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok.

Št – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Ne – 14. nedeľa v období cez rok.

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Spolu ste obetovali 64,40 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci júl. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch bude v piatok od 8:30 hod. v Zliechove.

Vo štvrtok na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude svätá omša len v Zliechove o 8.30 hod. V KR bude sv. omša v stredu o 17.00 hod. a v Kopci o 18:00 hod. V prípade priaznivého počasia bude svätá omša vo štvrtok aj na Strážove o 14.00 hod.

(Z) Teraz sa poďakujeme Pánu Bohu  za uplynulý školský rok.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     17:00 KR Na úmysel darcu

        18:00 Kopec + Ľudmila Pištová – 1. výročie

Št       8:30 + Mária a Vendelín Pejko

Pia   18:30 Za pútnikov z Rajeckej Lesnej

So    18:00 KR Za veriacich

Ne      8:30  + Vilma Bieliková – 1. výročie

10:00 Kopec + Anton Turza, sestra Alojzia a rodičov

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.