Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok.

St – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

Ne – 14. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.Spolu ste obetovali 64,00 €. Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať

Ďakujem ženám za pohrabanie farskej záhrady.

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci júl. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch bude v piatok od 8:30 hod. v Zliechove.

V stredu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude svätá omša len v Zliechove o 8.30 hod. V Kopci bude sv. omša v utorok o 17.00 hod. a v KR o 18:00 hod. V prípade priaznivého počasia bude svätá omša v stredu aj na Strážove o 14.00 hod.

(Z) Teraz sa poďakujeme Pánu Bohu  za uplynulý školský rok.

Sväté omše:

Po    8:00Na úmysel darcu

Ut    17:00 Kopec Na úmysel darcu

18:00 KRNa úmysel darcu

St       8:30Z + Anna a Cyril Ficek

Št     18:30 KRNa úmysel darcu

Pia   18:30 + Jaroslav Žáček

So    18:00 KR Za veriacich

Ne    8:30  + Emil Toráň

10:00 Kopec + Apolónia a Cyril Gombár a ich synov Matúša a Zdena

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.