28. 06. 2020

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Po – Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok.

Št – Návšteva Panny Márie, sviatok.

Pia – Sv. Tomáša, apoštola, sviatok.

Ne – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť.

 

V nasledujúcom týždni je 1. piatok v mesiaci júl. Sv. spoveď bude ako obvykle pred sv. omšami.  Spovedať nevládnych a chorých po domoch budem v piatok od 9:00 hod. v Zliechove.

V nedeľu na slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude svätá omša len v Zliechove o 8.30 hod. V Kopci bude sv. omša v sobotu  o 17.00 hod. a v KR o 18:00 hod. V prípade priaznivého počasia bude sv. omša v nedeľu aj na Strážove o 14.00 hod.

(Z) Teraz sa poďakujeme Pánu Bohu  za uplynulý školský rok.

 

Sväté omše:

Po    8:00 KR Za veriacich

17:00 Kopec + Anton Turza, sestra Alojzia a rodičia

        18:30 Z + Vlasta a Pavol Hrvol, zať Emil a rodičia z oboch strán

Ut    8:00 Na úmysel darcu

St     18:30 Na úmysel darcu

Št      8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 + Apolónia a Štefan Uriča a rodičov z oboch strán

So    17:00 Kopec + Apolónia a Cyril Gombár

18:00 KR + Vilma a Jozef Ďuriš

Ne    8:30 Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.