Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Št – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka.

Ne – Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť.

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu farského kostola. Spolu ste obetovali 167,32 €  Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Sväté omše:

Po      7:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + z „Katolíckej akcie“

Št       8:00 KR Na úmysel darcu

Pia   18:30 + Rudolf Hrehor a syn Milan

So    18:00 KR + Alojz Pružinec a rodičov z oboch strán

Ne      8:30  + Katarína a Ondrej Šiplák a ich deti

10:00 Kopec Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.