10. 06. 2018

Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

 

Po – Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka.

St – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ne – 11. nedeľa v období cez rok.

Dnes po sv. omšiach je Zbierka na opravu farského kostola. Za vaše milodary vpred úprimné Pán Boh odplať.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut    18:30 Na úmysel darcu

St     18:30 + Jozef Nikmon

Št     18:30 KR + Anton a Adolf Hlinka – kňazi

Pia   18:30 Na úmysel kňaza

So    18:00 Kopec + Agnesa a Adam Cíbik, syn Stanislav a nevesta Mária

Ne      8:30  + Jozef Amrich a rodičov z oboch strán

10:00 KR Za veriacich

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.