Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok.

So– Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ne – 15. nedeľa v období cez rok.

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude Zbierka na opravu kostola.

Dávam vám bratia a sestry do pozornosti Duchovnú obnovu za vnútorné uzdravenie a oslobodenie, ktorá sa koná vo farnosti Valaská Belá od 16.-22.júla 2017. Bližšie informácie nájdete na farskej nástenke.

Chlapov by som chcem poprosiť o pomoc počas týždňa pri uložení dreva.

Sväté omše:

Po    8:00Na úmysel darcu

Ut     18:30 + Antónia a Milan Šebík

St     18:30 + Alžbeta a Pavol Bielik a rodičia z oboch strán

Št     8:00 KR Za veriacich

Pia   18:30 + Alžbeta a Ondrej Múčka, deti a rodičov z oboch strán

So    18:00 Kopec + Anton Turza, sestra Alojzia a rodičov

Ne    8:30  + Oľga Bieliková

10:00 KR + Anastázia a Jozef Vavrík

  

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.