Liturgický kalendár – spomienky a sviatky:

Ut – Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka.

St – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok.

Št – Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka.

So – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka.

Ne – 4. nedeľa v období cez rok.

 

Minulú nedeľu po sv. omšiach bola Zbierka na opravu kostola.Za vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Ešte do 25. januára máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Povzbudzujem vás drahí bratia a sestry, aby sme sa tento týždeň modlili na tento úmysel a tak aj my napomáhali jednote medzi nami kresťanmi.

 

Sväté omše:

Po      8:00 Na úmysel darcu

Ut     16:00 + Anna a Ján Ševčík, deti a vnuci

St     16:00+ Jozef Pružinec, rodičia Vilma a Gejza

Št     16:00 KR Na úmysel darcu

Pia   16:00 Na úmysel darcu

So    17:00 Kopec  Za veriacich

Ne    8:30 + Anna a Štefan Nikmon

10:00 KR Na úmysel darcu

 

Všetkým tým, ktorí budete mať nasledujúci týždeň narodeniny, meniny alebo nejaké iné výročie srdečne blahoželám a vyprosujem hojnosť Božích milosti a pomoci.